Електро Систем
 

Електрически инсталации

Електро монтажните услуги включват:

Електрически инсталации

 • изграждане и монтаж на електрически инсталации в промишлени, обществени, административни и битови сгради, офиси, заведения, жилища
 • монтаж, демонтаж, ремонт и преместване на табла, контакти, ключове, осветителни тела; монтаж и смяна на автоматични предпазители.
 • изграждане на осветителни системи – външно, вътрешно, скрито, стълбищно, рекламно, аварийно осветление, по желание: дистанционно (включено/изключено) или автоматично управление (здрач, движение, присъствие); ремонт на стълбищно осветление.
 • монтаж на домофонни системи;
 • монтаж на защити от пренапрежения – 380/220 V, табла, дефектотокови защити, защити от пренапрежение, заземяване, трансформатори, пултове за управление; защита от високо напрежение; защита на офис-оборудване и битови ел.уреди от пренапрежение.

Ремонтните услуги включват:

Електрически инсталации

 • ремонт на всички видове електрически инсталации;
 • ремонт и доизграждане на осветителни системи;
 • електрически измервания;
 • ремонт и подмяна на домофонни системи.
  За всички монтирани от нас електрически инсталации и ел съоръжения предлагаме гаранционно и абонаментно обслужване. При необходимост нашите специалисти ще отговорят на вашите въпроси и ще направят своите препоръки.
  Качество на извършваните услуги.
  Качеството на извършваните електрически услуги се гарантира от влаганите материали и качеството на изработката на монтажа или ремонта. В случай, че материалите с закупени от вас, гаранцията е само за монтажа или ремонта.