Електро Систем
 

Електро Систем ЕООД – изграждане на домофонни симтеми, видеонаблюдение, компютърни мрежи, електроинсталации, мълнезащитни системи, слаботокови системи.

 Електро монтажните услуги включват:

-монтаж на домофонни системи
-компютърни мрежи и системи за офиси и административни сгради
-системи за външно и вътрешно видеонаблюдение и охрана
-монтаж на системи с дистанционно управление
-изграждане и монтаж на електрически инсталации в промишлени, обществени, административни и битови сгради, офиси, заведения, жилища;
-монтаж, демонтаж, ремонт и преместване на табла, контакти, ключове, осветителни тела; монтаж и смяна на автоматични предпазители.
-изграждане на осветителни системи – външно, вътрешно, скрито, стълбищно, рекламно, аварийно осветление, по желание: дистанционно (включено/изключено) или автоматично управление (здрач, движение, присъствие); ремонт на стълбищно осветление.
-монтаж на защити от пренапрежения – 380/220 V, табла, дефектотокови защити, защити от пренапрежение, заземяване, трансформатори, пултове за управление; защита от високо напрежение; защита на офис-оборудване и битови ел.уреди от пренапрежение.

 Ремонтните услуги включват:

-ремонт на всички видове електрически инсталации;
-ремонт и доизграждане на осветителни системи;
-ремонт на стълбищно осветление
-електрически измервания;
-ремонт и подмяна на домофонни системи.

За всички монтирани от нас електрически инсталации и ел съоръжения предлагаме гаранционно и абонаментно обслужване. При необходимост нашите специалисти ще отговорят на вашите въпроси и ще направят своите препоръки.

Качество на извършваните услуги:

-Качеството на извършваните електрически услуги се гарантира от влаганите материали и качеството на изработката на монтажа или ремонта. В случай, че материалите с закупени от вас, гаранцията е само за монтажа или ремонта.

Георги Георгиев
0899946986