Електро Систем
 

Мълниезащитни системи

Фирма „Електросистем” ЕООД предлага проектиране, доставяне, изграждане и сервиз на:

•          Мълниезащитни системи мълниезащитни и заземителни уредби;
•           специализирани заземителни уредби;
•           нестандартни заземителни уредби;
•           системи и елементи за защитаот пренапрежения (токови удари);
•           контрол на състоянието;
•           на електрическите мрежи и подстанции.

 

Последните нововъведения в мълниезащитата на сгради, съоръжения и открити пространства, са мълниеприемниците с изпреварващо действие. Според клиентските изисквания предлагаме проектиране и изграждане на мълниезащитна инсталация с мълниепреимник с изпреварващо действие.