Електро Систем
 

Пожароизвестителни инсталации

Пожароизвестителни системиФирма “Електросистем” ЕООД предлага проектиране, изграждане и поддръжка на всякакъв тип пожароизвестителни системи, като се стреми максимално да удовлетвори потребностите на клиента.

Видове пожароизвестителни системи:
Конвенционални системи – кабелната линия излиза от контролния панел и завършва с краен (end of line) елемент, най-често резистор. В продължение на кабелната линия се свързват детектори и ръчни пожароизвестители. Организираните по този начин линии се наричат конвенционални зони.

Пожароизвестителни системиАдресируеми системи – кабелната линия, на която са разположени различните устройства, започва от контролния панел и се връща в него. Линиите на адресируемите системи се наричат кръгове или контури. Дават възможност за пълно разпознаване на всяко монтирано на кръга устройство по индивидуалния адрес, който то притежава, в което се състои и основното преимущество на тези системи.

Предимства на адресируемите системи спрямо конвенционалните:

 

  • Пожароизвестителни системиДвижението на информацията е двупосочно – от контролния панел към известителните/сигнализиращи устройства и обратно. Наред с другите предимства, като непрекъснато следене състоянието на всяко устройство, това позволява и работоспособност на линията при повреда на кабела, за разлика от конвенционалните системи;
  • Позволяват намаляване на дължината на кабелите, необходими за изграждане на системата, използват по-малки и оптимални дължини на кабелите, за разлика от конвенционалните системи;
  • Съхраняват информация за състоянието на адресируемите устройства и настъпилите събития в системата;
  • Дават възможност за изграждане на разклонения към кръга, в които могат да се използват и конвенционални устройства – това става чрез приложението на адресируеми модули и така допълнително се спестяват кабели.