Електро Систем
 


 

Системи за топене на лед и сняг

Покривни системи

Климатичните особености на нашата страна са предпоставка за образуването на опасни ледени висулки по стрехите на сградите, по козирки и други елементи на покривите. Натрупването на сняг върху плоските покриви също е нежелано явление. Замръзването на  седящите олуци също може да доведе до протичане на покривите. Електро Систем има добро предложение за всички, които искат да се предпазят от снега и леда по покривите на сградите им.
При тези системи се използват нагреватели, които имат 4 слоя изолация, защитен екран и са устойчиви както на вода, така и на UV лъчи. Нагревателите се закрепват на специални носачи в олуците и чрез носещо въже се спускат във водосточните тръби. Монтира се автоматика, която отчита наличието на лед ии сняг. Препоръчителна мощност на нагревателите: 22…27 W/m.

Земни площи

Системи за топене на лед и снягКакто при покривните системи за размразяване, така и при тези системи се полагат нагреватели и се използва автоматика, която чрез масивни сензори, заложени в настилката, отчита наличието на лед и сняг. Препоръчва се норматив от 170…200W/кв.м, според дълбочината на полагане на кабелите и вида на топлоизолацията.
Кабелите, които се полагат за подгрев на външни площи се използват и при отопление – подсушаване на бани. Всички кабели са изпитани по европейски стандарти ОVE и VDE.

Други приложения

Системи за топене на лед и снягСпециалистите на Електро Систем са на Ваше разположение за съставяне на собствено задание, проект и изпълнение на нестандартни отоплителни решения.Сферата на приложение на нагревателните кабели е голяма и това може да ви направи собственик на прототипна отоплителна система.

 

  • Oтопление на съдове с течности в бита
  • Размразяване на тръби, фланци и други хидравлични елементи
  • Размразяване на антени и механизми, разположени на открито
  • Защита от замръзване на колекторни системи

Еднопроводните, многожични нагревателни кабели се характеризират с висока термична устойчивост, което позволява използването на линейна мощност  до 30 W/m. Те имат много висок КПД поради факта, че захранващото напрежение се подава непосредствено на двата захранващи края. Номенклатурата на Електро Систем включва над 2000 типа нагревателни кабели с дължини от 1 до 150 м. и с мощности от 9 до 3500 W.  Намират универсално приложение в замазки, мазики, кухини, открито полагане и т.н.

Препоръчителни характеристики на нагревателните кабели
9…20 W/m –тръбни системи;
21…25 W/m – стайно подово / стенно отопление;
23…27 W/m – подгрев на заледени терени – рампи, алеи, тротоари и покриви;
24…28 W/m – отопление на олуци и водосточни тръби;

Двуводородните нагревателни кабели /застраховани едностранно/ се характеризират с по-ниски мощности на линеен метър -  9…20 W/m. Те са подходящи при отоплението на тръбни участъци или водосточни тръби с малки диаметри /под 6 см/, където инсталирането на кабел в обратната посока е затруднено.